Xây dựng trường chuẩn quốc gia

Tháng Tư 28, 2017 8:12 sáng

Trường tiểu học Bình Văn đang trong thời gian xây dựng trường chuẩn quốc gia

18191055_945458708924929_944156025_n 18190787_945458718924928_350638740_n