BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2017 – 2022

Tháng Tư 28, 2017 7:56 sáng

Chiều ngày 24/04/2017, được sự nhất trí của Chi bộ và Ban giám hiệu Nhà trường, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường tiểu học Bình Văn đã tiến hành tổ chức Đại hội toàn thể công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội kết thúc đã tổng kết, đánh giá và kiểm điểm các mặt hoạt động công đoàn giai đoạn 2013 – 2016, bầu ra Ban Chấp hành công đoàn cho nhiệm kỳ 2017 – 2022. Với sự nhất trí cao độ của các đoàn viên công đoàn tại Đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Trường tiểu học Bình Văn nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đại hội đã tiến hành bầu cử một cách công bằng và minh bạch. Kết phúc phiên bầu cử, có 03 đồng chí được tín nhiệm và bầu vào BCH Công đoàn trường khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

          1. Ông:  Nguyễn Đình Đông 

          2. Bà: Nguyễn Thị Tiệp

          3. Ông: Nông Thanh Tiếp

BCH khóa V nhiệm kì 2017 – 2022

18191288_945458738924926_692659888_n

 

                      Người viết: HOÀNG TÙNG