Liên hệ

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH VĂN

Địa chỉ: thôn Tài Chang, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Ma Thị Thúy Hà – Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 02813864240- Email: c1binhvan.pgdchomoi@backan.edu.vn